Användarvillkor för Integrati

1. Inledning

Välkommen till Integrati. Dessa användarvillkor ("Villkoren") reglerar din användning av vår plattform för integrationer mellan tredjeparts tjänster, som [exempel: Fortnox och Stripe].

2. Användning av Plattformen

  • Konfiguration av Integrationer: Du kan konfigurera integrationer mellan olika tjänster. Du är ansvarig för riktigheten i den data som krävs för dessa inställningar.
  • Tillgång till Tredjepartstjänster: Du måste följa tredjepartstjänsternas användarvillkor när du använder dem genom vår plattform.
  • Användaransvar: Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter och för all aktivitet under ditt konto.

3. Datahantering och Sekretess

  • Datainsamling: Vi samlar in användardata för faktureringsändamål. Vi respekterar din integritet och skyddar dina uppgifter.
  • Säkerhet: Vi använder HTTPS och andra säkerhetsåtgärder för att skydda din data på plattformen.
  • Dataintegritet: Vi vidtar åtgärder för att säkerställa integriteten och säkerheten i den data som hanteras genom plattformen.

4. Åtkomst och Användarrättigheter

  • Radering av Integrationer: Om du tar bort en integration, kommer den relaterade datan att raderas.
  • Kontohantering: Om du tar bort ditt konto, kan vi behöva behålla viss användardata tills alla betalningar är reglerade.

5. Immateriella Rättigheter

Allt innehåll och data som skapas, laddas upp eller hanteras av användarna på plattformen tillhör respektive användare eller tredjepart.

6. Ansvarsbegränsning och Garantier

Plattformen tillhandahålls "som den är" utan garantier för tillgänglighet, säkerhet eller funktionalitet. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakas av användning av tjänsten.

7. Ändringar av Villkor och Tjänster

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor och kommer att informera användare om väsentliga ändringar i god tid.

8. Ansvarsfriskrivning

Vi tar inget ansvar för problem som uppstår till följd av tredjepartstjänsters funktion eller misslyckanden.

9. Serviceavbrott och Underhåll

Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt avbryta tjänsten för underhåll eller på grund av oförutsedda händelser.

10. Juridisk Jurisdiktion och Tvistelösning

Svensk lag tillämpas på dessa villkor. Tvister löses i svenska domstolar.

Datum för senaste ändring: 2023-12-05